Plastconsult har mange kunder og berøringsflader. Både store internationale koncerner og små danske virksomheder, såvel som forskningsinstitutioner og læreanstalter.
 
     
Plastconsult er etableret i 1980, og har således lang erfaring og god kontakt til produktionsvirksomheder både her og i udlandet. Vi kan tale deres sprog og kender deres styrker og svagheder, og kan således hjæpe dig med at finde den helt rigtige leverandør.


Dobbeltkompetence
Designeren sikrer at du får et produkt som kunden kan lide og kan bruge. Ingeniøren at produktet også er teknisk og økonomisk forsvarligt. Da de sidder sammen i det daglige arbejde får du således en effektiv udnyttelse af ressourcerne.


Outsourcing
En af vores styrker er vores netværk. Ved de store opgaver outsourcer vi meget af arbejdet til erfarne medarbejdere. Derved kan vi altid levere den helt rigtige medarbejder til den enkelte opgave, hvadenten der er tale om større eller mindre design/udviklingsprojekter