Skitsering/Modellering
(Finde den mest hensigtsmæssige kombination af formgivning/funktion) Nødvendige analyser og beregninger.